Studentstäder.se är en webbaserad tjänst som bygger på ett nätverk av lokalt förankrade studentportaler i de större studentstäderna i Sverige. Studentportalernas främsta syfte är att underlätta för studenter att hitta en bostad och stävja den rådande bostadsbristen.

Nätverket består i dagsläget av nedanstående portaler och vi hoppas det fortsätter sprida sig runt om i landet. Välkommen in!